Wood Joensuu

Puupohjaiset biojalosteet

Puun ainesosista voidaan tehdä lähes mitä tahansa, mitä nykyään tehdään muun muassa öljystä ja mineraaleista. Puun kemia ja prosessikemia tunnetaan tänä päivänä hyvin ja monia puun ainesosiin pohjautuvia tuotteita löytää jo lähikaupasta. Tunnetuimpia puupohjaisia biojalosteita ovat tekstiileissä käytettävä viskoosi, selluloosamuovit ja -filmit, biomuovit, erilaiset kartonkipakkaukset ja liikennepolttoaineet.

Uusia biojalosteita ja tuotteita neitseellisistä ja kierrätetyistä raaka-aineista kehitetään nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Syynä tähän on yhteiskuntien tahtotila vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja sitä kautta edistää kestävää kehitystä. Joensuun alueella toimii useita alan johtavia yrityksiä.

Tutkimusta ja tuotekehitystä

Itä-Suomen yliopisto toteuttaa tutkimus- ja kehittämisverkostoissaan alaan liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Itä-Suomen yliopistolla toimii kemian laitos, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Lue lisää

Työtä biomateriaalien parissa

Luonnonvarakeskuksessa keskitytään erilaisten biomateriaalien kemialliseen karakterisointiin ja uuteaineiden ja niiden hyödyntämisen tutkimukseen useissa yksiköissä eri puolilla maata. Lue lisää

29.11.2022
Aikataulusuunnittelu ja toteuman valvonta -webinaari 19.1.2023
9.11.2022
Forestry Speed Dating – Use of recovered wood in construction
Katso kaikki ajankohtaiset