Wood Joensuu

Mekaaninen puunjalostus

Mekaanisessa metsäteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa, työskentelee 11 000 henkilöä ympäri Suomen. Puutuoteteollisuus pitää sisällään sahatavaran, hirsien, pylväiden tai viilu- ja vaneripohjaisten tuotteiden valmistukseen tai jatkojalostukseen liittyviä teollisuuden aloja, joita on yhteensä satoja. Puutuoteteollisuus on välttämätön osa puurakentamisen ja muun puunkäytön arvoketjuja tuotteiden ja palveluiden toimittajana.

Pohjois-Karjala tunnetaan vahvana ja monipuolisena puutuoteteollisuuden alueena juontaen historialliset juurensa vahvoihin yrittäjäpersooniin, hyvälaatuiseen puuraaka-aineeseen sekä suurten vesistöjen tarjoamaan liikennöinti- ja kuljetusverkostoon.

 

 

Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa puutaloteollisuutta tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä testauslaboratoriotoimintaa, jolla tuetaan yritysten tuotekehitystä.
Lue lisää

Luonnonvarakeskuksella vuosikymmenten kokemus puutuoteteollisuudesta

Luonnonvarakeskuksella on vuosikymmenten kokemus menestyksellisestä toiminnasta ja kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä puutuoteteollisuuden ja sen raaka-ainehuollon tutkimus-ja kehittämishankkeissa. Luonnonvarakeskus tutkii puurakentamisen materiaaleja, markkinoita, toimitusketjuja ja arvoverkkoja, kiertotalous-ja sivuvirtakysymyksiä ja yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimus-ja kehittämistyön lisäksi tarjotaan sidosryhmille aihepiiriin liittyviä asiantuntija-ja testauspalveluja.

Puun modifiointiin ja pitkäaikaiskestävyyden parantamiseen tähtäävä työ sekä puutuotteiden ympäristöargumentointi, sisäilmavaikutukset ja soveltuvuus rakentamiseen kuten myös sivuvirtojen hyödyntäminen on 2010-luvulla nostettu tärkeiksi teemoiksi raaka-aineen laatu-, arvo-jakarakterisointikysymysten rinnalle.

Luke.fi

Itä-Suomen yliopistossa tehdään tutkimustyötä

Itä-Suomen yliopistossa toimii puumateriaalitieteen monialainen tutkimus- ja
koulutusverkosto, jossa tutkitaan puun ja metsän kasvua, puuaineksen ominaisuuksia ja käyttöä sen eri arvoketjuissa. Tutkimusta tehdään esimerkiksi puun materiaaliominaisuuksien, modifiointi- ja suojausratkaisujen sekä uusien levytuotteiden alueilla. Merkittävä osa tutkimuksesta kohdistuu puun jalostuksessa syntyvien sivuvirtojen analysointiin ja käyttömahdollisuuksien arviointiin. Lue lisää

16.1.2024
Laskuri rakenteiden päästöjen arviointiin
3.11.2023
Karelia-ammattikorkeakoulu perustaa akustiikkalaboratorion Joensuuhun
Katso kaikki ajankohtaiset