Wood Joensuu

Testausympäristöt

Itä-Suomen Yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä puu- ja biotalousalan yritysten tuotekehityskumppanin, Biopartnerit. Toiminta keskittyy puu- ja kuitupohjaisiin materiaalien ja tuotteiden tuotekehityksen alkupäähän, jolloin tarvitaan nopeita kokeiluja ja testaamista. Biopartnerit yhdistävät kemian, fysiikan, biomassan käsittelyn sekä puumateriaaliin ja puutuotteisiin liittyvän osaamisen. Yksittäisten testausajojen lisäksi Biopartnerit mahdollistavat myös laajojen ja monialaisten tuotekehitysprojektien toteuttamisen. Verkostojemme kautta meillä on myös hyvät yhteydet alan muihin tutkimusorganisaatioihin Suomessa ja maailmalla.

  • Äänimittaukset
  • Kuituanalysaattori
  • Kuumapuristin
  • Materiaalien koeistuslaite
  • Mekaaninen testaus
  • Nestekromatografia
  • Olosuhdetestaus
  • Painereaktori
  • Säätestikaappi

Äänimittaukset

Äänimittauskalusto mahdollistaa ääneneristävyysmittauksien toteutuksen kenttäolosuhteissa tai laboratorioympäristössä.

Kuituanalysaattori

Kuituanalysaattori analysoi näytteen kuitudimensiot, kuitumäärän, hienoainepartikkelit, pituusmassan, kuitukiharuuden sekä useita muita arvoja kuitujen ja hienoaineiden morfologiasta.

Kuumapuristin

Kuumapuristin levy-, komposiitti-, eriste- ja pinnoitetuotteiden koevalmistamiseen ja kuumapuristuskäsittelyyn laboratoriomittakaavassa.

Materiaalien koeistuslaite

Koestuskone puun, muovin, metallien ja vastaavien kiinteiden materiaalien veto-, puristus-, taivutus- leikkaus- ja torsiolujuuden testaukseen.

Mekaaninen testaus

Sähköhydraulinen koestuspuristin materiaalien ja rakenteiden mekaaniseen testaukseen.

Nestekromatografia

HPLC-laite (korkean erotuskyvyn nestekromatografia) eri yhdisteiden erottamiseen, kvantitatiiviseen analysointiin ja fraktioiden keräämiseen tarkempaa tunnistamista varten.

Olosuhdetestaus

Olosuhdetestihuone rakenteiden ja materiaalien vanhennus- ja olosuhdetestauksiin.

Painereaktori

Painereaktorin avulla voidaan nesteyttää mm. kosteita biomassoja, metsäteollisuuden sivuvirtoja ja lietteitä korkean paineen ja lämpötilan avulla.

Säätestikaappi

Säätestikaappi puumateriaalien ja –tuotteiden standardisoituun säärasituskestävyyden nopeutettuun testaukseen.