Wood Joensuu

Testing environments

The University of Eastern Finland, the Natural Resources Institute Finland and Karelia University of Applied Sciences together form the product development partners of wood and bioeconomy companies called Biopartners (in finnish Biopartnerit). Biopartners offer a low-threshold opportunity to access the services and equipment of research institutes in their development work. Activities focus on wood and fiber-based materials and products. Through our networks, we also have good connections with other research organizations in the field in Finland and around the world.

The activities of the bio-partners focus on the beginning of product development, which requires rapid experimentation and testing. Biopartners combine chemistry, physics, biomass processing and expertise in wood and wood products. In addition to individual test runs, Biopartners also enable the implementation of large-scale and multidisciplinary product development projects.

  • Äänimittaukset
  • Kuituanalysaattori
  • Kuumapuristin
  • Materiaalien koeistuslaite
  • Mekaaninen testaus
  • Nestekromatografia
  • Olosuhdetestaus
  • Painereaktori
  • Säätestikaappi

Äänimittaukset

Äänimittauskalusto mahdollistaa ääneneristävyysmittauksien toteutuksen kenttäolosuhteissa tai laboratorioympäristössä.

Kuituanalysaattori

Kuituanalysaattori analysoi näytteen kuitudimensiot, kuitumäärän, hienoainepartikkelit, pituusmassan, kuitukiharuuden sekä useita muita arvoja kuitujen ja hienoaineiden morfologiasta.

Kuumapuristin

Kuumapuristin levy-, komposiitti-, eriste- ja pinnoitetuotteiden koevalmistamiseen ja kuumapuristuskäsittelyyn laboratoriomittakaavassa.

Materiaalien koeistuslaite

Koestuskone puun, muovin, metallien ja vastaavien kiinteiden materiaalien veto-, puristus-, taivutus- leikkaus- ja torsiolujuuden testaukseen.

Mekaaninen testaus

Sähköhydraulinen koestuspuristin materiaalien ja rakenteiden mekaaniseen testaukseen.

Nestekromatografia

HPLC-laite (korkean erotuskyvyn nestekromatografia) eri yhdisteiden erottamiseen, kvantitatiiviseen analysointiin ja fraktioiden keräämiseen tarkempaa tunnistamista varten.

Olosuhdetestaus

Olosuhdetestihuone rakenteiden ja materiaalien vanhennus- ja olosuhdetestauksiin.

Painereaktori

Painereaktorin avulla voidaan nesteyttää mm. kosteita biomassoja, metsäteollisuuden sivuvirtoja ja lietteitä korkean paineen ja lämpötilan avulla.

Säätestikaappi

Säätestikaappi puumateriaalien ja –tuotteiden standardisoituun säärasituskestävyyden nopeutettuun testaukseen.