Wood Joensuu

Selluloosan jalostus ja tuotteet

Perinteisten selluloosaan pohjautuvien tuotteiden paperin ja kartonginvalmistuksen kannattavuuden vaihdellessa maailmanmarkkinoilla on Suomessa lähdetty panostamaan voimakkaasti selluloosan ominaisuuksien kehittämiseen sekä etsimään sen käytölle uusia sovelluskohteita. Selluloosaa hyödynnetään tänä päivänä muun muassa pakkauksissa, eristeissä, vaatteissa ja komposiittimateriaaleissa.

Joensuun alueella toimii merkittäviä selluloosan tuotantoon sekä jatkojalostukseen keskittyviä yrityksiä. Jatkojalosteiden osalta alue on tunnettu erityisesti puu-muovikomposiittituotteita valmistavista yrityksistä.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään alaan liittyvää tutkimusta erityisesti nanoselluloosan valmistukseen sekä liukoselluloosan kuitujen ja hienoaineksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto aktiivisesti mukana puu-muovikomposiittituotteiden tuotekehityksessä.

2.8.2023
Talotekniikan päästövaikutukset
1.8.2023
Drivers for Wood Construction 2023 – Keväinen Joensuu näytti parhaat puolensa osallistujille
Katso kaikki ajankohtaiset