Wood Joensuu

Selluloosan jalostus ja tuotteet

Perinteisten selluloosaan pohjautuvien tuotteiden paperin ja kartonginvalmistuksen kannattavuuden vaihdellessa maailmanmarkkinoilla on Suomessa lähdetty panostamaan voimakkaasti selluloosan ominaisuuksien kehittämiseen sekä etsimään sen käytölle uusia sovelluskohteita. Selluloosaa hyödynnetään tänä päivänä muun muassa pakkauksissa, eristeissä, vaatteissa ja komposiittimateriaaleissa.

Joensuun alueella toimii merkittäviä selluloosan tuotantoon sekä jatkojalostukseen keskittyviä yrityksiä. Jatkojalosteiden osalta alue on tunnettu erityisesti puu-muovikomposiittituotteita valmistavista yrityksistä.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään alaan liittyvää tutkimusta erityisesti nanoselluloosan valmistukseen sekä liukoselluloosan kuitujen ja hienoaineksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto aktiivisesti mukana puu-muovikomposiittituotteiden tuotekehityksessä.

17.5.2022
Sustainable Building Technologies webinar 30.5.2022
5.4.2022
Talotekniikan seminaari 29.4.2022 – Digitalisaatio talotekniikan alalla
Katso kaikki ajankohtaiset