Wood Joensuu

Selluloosan jalostus ja tuotteet

Perinteisten selluloosaan pohjautuvien tuotteiden paperin ja kartonginvalmistuksen kannattavuuden vaihdellessa maailmanmarkkinoilla on Suomessa lähdetty panostamaan voimakkaasti selluloosan ominaisuuksien kehittämiseen sekä etsimään sen käytölle uusia sovelluskohteita. Selluloosaa hyödynnetään tänä päivänä muun muassa pakkauksissa, eristeissä, vaatteissa ja komposiittimateriaaleissa.

Joensuun alueella toimii merkittäviä selluloosan tuotantoon sekä jatkojalostukseen keskittyviä yrityksiä. Jatkojalosteiden osalta alue on tunnettu erityisesti puu-muovikomposiittituotteita valmistavista yrityksistä.

Itä-Suomen yliopistossa tehdään alaan liittyvää tutkimusta erityisesti nanoselluloosan valmistukseen sekä liukoselluloosan kuitujen ja hienoaineksen ominaisuuksiin liittyen. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto aktiivisesti mukana puu-muovikomposiittituotteiden tuotekehityksessä.

6.5.2024
Maksuton korjausrakentamisen täydennyskoulutus käynnistyy
16.1.2024
Laskuri rakenteiden päästöjen arviointiin
Katso kaikki ajankohtaiset