Wood Joensuu

Itä-Suomen yliopisto tutkii puutuotteiden palosuojausta

Meneillään olevassa väitöskirjatutkimuksessa Puumateriaalitieteen maisteri Mezbah Uddin tutkii erilaisten metallikompleksien ja -sulfaattien sekä hienojakoisten mineraalien käyttöä puun palosuojauksessa. Hanke keskittyy uudentyyppisiin pinnoitemateriaaleihin, joita voisi käyttää mm. suojaamaan rakenteita, joissa levymäiset kipsituotteet tai muut rakenteellisen palosuojauksen menetelmät eivät tilasyistä ole mahdollisia.

Kehitetyt pinnoitteet hillitsevät puun syttymistä ja palon etenemistä yhdistämällä useita toimintaperiaatteita. Toisaalta korkeassa lämpötilassa termisesti stabiilit metallioksidit ja silikaattirakenteet eristävät puuta lämmön lähteestä, toisaalta pinnoite turpoaa ja pidättää puusta haihtuvia kaasuja pinnoitteen ja puun välissä, jolloin paloreaktio hidastuu merkittävästi. Pinnoitemateriaalit ovat myös varsin kovia eikä niistä haihdu kovinkaan paljoa kaasumaisia palamistuotteita. Työn viimeisissä vaiheissa näiden kaasuemissioiden laatua ja haitallisuutta arvioidaan tarkemmin.

 

 

Tutkimus on Joensuun kampuksen Metsätieteiden osaston sekä Kuopiossa operoivat Sovelletun fysiikan laitoksen yhteishanke, johon osallistuu myös Tampereen yliopiston tutkijoita sekä asiantuntijoita Mainen yliopistosta (USA). Hankkeessa julkaistuihin tutkimuksiin voi tutustua tarkemmin verkossa:

https://doi.org/10.3390/coatings12050673

https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2019.102943